Basisschool

Helaas is er vaak nog geen passend onderwijs voor leerlingen, die slimmer zijn dan gemiddeld. De lesstof is niet uitdagend genoeg en biedt geen ruimte om te floreren. Langdurig vervelen of dagdromen kan hiaten tot gevolg hebben, waardoor de cijfers zakken. Verveling kan ook leiden tot demotivatie, moedeloosheid en zelfs depressie. Leerstof op maat is geen luxe, maar een noodzaak.

Het is van groot belang om te zorgen dat (hoog)begaafde kinderen passend onderwijs krijgen. HB op weg helpt je met het voorbereiden van een oudergesprek of gaat mee op gesprek naar school.

Bezoek ons op TwitterBezoek ons op FacebookBezoek ons op Linkedin