Over (hoog)begaafdheid

Enkele kenmerken van hoogbegaafde kinderen:
• snel van begrip
• grote denk- en leerstappen
• goed geheugen
• brede algemene interesse
• verbaal vaardig
• origineel gevoel voor humor
• creatieve denker
• perfectionistisch
• behoefte aan autonomie

Modellen
Er zijn verschillende modellen, die hoogbegaafdheid in kaart brengen. Een hiervan is het triadische model van Renzulli en Mönks. Daarin wordt naast een IQ >130 ook creativiteit en motivatie genoemd als criteria. Mönks heeft daar de invloed van school, peergroup en thuis aan toegevoegd. Deze factoren zijn van invloed op het tot uiting komen van de hoogbegaafdheid. Dit model maakt duidelijk dat het samenspel tussen de scholier, thuis, vrienden en school een rol spelen in het (cognitief)functioneren. Is de afstemming tussen deze factoren niet goed kan het zijn dat de hoogbegaafdheid niet tot uiting komt of niet gezien wordt.

Bezoek ons op TwitterBezoek ons op FacebookBezoek ons op Linkedin